Diensten

Interim-management & projecten

In iedere organisatie kan een tijdelijke behoefte ontstaan aan specifieke professionele leidinggevenden. Het type leidinggevende dat passend is wordt mede bepaald door de inhoud van de opdracht. Wij maken een onderscheid in interim-management en projectleiding.

Interim-management wordt ingezet om leiding te geven aan één of een aantal teams in de lijn organisatie. Om de juiste leidinggevende op de juiste opdracht in te zetten zijn de antwoorden op onderstaande vragen van belang:

  1. Betreft het een goed lopende afdeling die draaiende gehouden moet worden of spelen strategische veranderingen een grote rol?
  2. Zijn de medewerkers zelfsturend of moeten zij gecoacht worden in bepaalde vaardigheden en competenties?
  3. Betreft het een nieuw in te richten afdeling of is er sprake van een tijdelijke overgangssituatie?

Projectleiding heeft betrekking op het leiding geven aan een of meer specifieke projecten. Voor het realiseren van deze projecten worden één of meer projectgroepen opgericht. Ook hier zijn een aantal vragen te beantwoorden:

  1. Welke projectstructuur is van toepassing?
  2. Zijn de te behalen (deel)resultaten duidelijk beschreven?
  3. Ligt de weg waarlangs de resultaten behaald moeten worden vast of is deze flexibel?

Heeft u behoefte aan een professionele interim-manager of projectleider?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via telefoon 06-22282926 of klik hier.Copyright © 2015 | Leroy Consultancy | Alle rechten voorbehouden